Om treprisen

Alessandra Kosberg, Håkon Vigsnæs og Aasmund Bunkholt (TreFokus). Foto: Knut Werner L. Alsén.

Alessandra Kosberg, Håkon Vigsnæs og Aasmund Bunkholt (TreFokus). Foto: Knut Werner L. Alsén.

Treprisen ble i 1961 opprettet av Treopplysningsrådet, og forvaltes nå av TreFokus AS. Prisen deles ut i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale.

Treprisen legges vekt på arkitektur som i sin holdning ikke er så tidsbestemt at den står i fare for å bli uaktuell. Den konstruktive utforming må i enhver forståelse tåle tidens tann, ikke minst sett ut fra lokale og regionale forhold.

Treprisen skal være en hederspris for god trearkitektur og tildeles arkitekter som har vist innovasjon og dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk riktig bruk av materialet tre. Treprisen skal også vektlegge at tre brukes på en god måte i kombinasjon med andre materialer samt at miljømessige forhold blir stadig mer vesentlig.

Vinneren av Treprisen utpekes av en jury som er alene om avgjørelsen. Uten ganske særlige grunner bør den ikke tildeles samme arkitekt to ganger.

Prisen kan tildeles to eller flere arkitekter i fellesskap når de har samarbeidet om det eller de byggverk som kvalifiserer dem til en Trepris.

Prismottakere
2015 – Jarmund/Vigsnæs Arkitekter
2014 – Brendeland & Kristoffersen
2013 – Helen & Hard
2004 – Knut Hjeltnes
2002 – Carl-Viggo Hølmebakk
1999 – Jensen & Skodvin Arkitektkontor
1996 – Arne Henriksen
1992 – Per Line
1990 – Ola Steen
1986 – Helge Hjertholm
1983 – Borgen & Bing Lorentzen
1981 – Anna Molden og Jostein Molden
1978 – Telje-Torp-Aasen
1975 – Helmer Hofset og Kristian Bjerknes
1973 – Sverre Fehn
1971 – Jørgen Djurhuus og Erik Fersum
1969 – Wenche Selmer og Jens Selmer
1966 – Lund & Slaatto
1964 – Molle Cappelen og Per Cappelen
1962 – Are Vesterlid og Hans Østerhaug
1961 – Knut Knutsen

Last ned statuttene: Treprisen – statutter januar 2007