Prisbelønnet britisk arkitektkontor til konferansen

321_ph_exterior_02_ader-wh-edit

Boligprosjektet Trafalgar Place Foto: dRMM Architects

Det britiske dRMM Architects er kjent for å skape arkitektur som er nyskapende, høy kvalitet og samfunnsnyttig. Kontoret har vunnet en rekke priser. Sist er nominasjonen til prisen til The Royal Institute of British Architects (RIBA), sammen med Helen & Hard arkitekter.

I sitt foredrag vil arkitekt og partner Alex De Rijke blant annet presentere boligprosjektet Trafalgar Place, som har fått RIBA-priser i 2016 for byplan og arkitektur og finaleplass til Sterling-prisen. dRMM har anvendt tre på en nyskapende måte i mange prosjekter.

Londonbaserte dRMM Architects ble grunnlagt 1995 av Alex De Rijke, PHILIP myr og Sadie MORGAN og arbeider både med store og små prosjekter, og har alltid høye forventninger til byggene de er involvert i. Kontoret er også kjent for å skape fremragende bygg i tre, og er derfor invitert til den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur. Sammen med Helen & Hard arkitekter er dRMM nominert til den nye arkitekturprisen til The Royal Institute of British Architects (RIBA), med Rundeskogen i Stavanger.

alex-de-rijke_clive-little-arps

Foredragsholder Alex De Rijke

– I år ønsker vi å presentere et arkitektmiljø som har stor tillit hos engelske byggherrer og som er litt kjent i Norge allerede. Kontoret som er svært moderne arbeider hele tiden etter høy byggkvalitet og lave kostnader og har en fremragende trebruk, seier Aasmund Bunkholt i TreFokus. TreFokus er en av arrangørene av konferansen.

Systematisk og pragmatisk
– Vi er stolte av omdømme vi har fått, som skyldes det utrolig talentfulle ressursteamet som arbeider etter mål om å bygge fremragende arkitektur, gjennom et nært samarbeid med byggherrene, kreativ design, miljøbevissthet og innovasjon, sier De Rijke.

dRMM arbeider systematisk og pragmatisk, og utforsker hele tiden på forbedringer i byggene, slik at arkitekturen de skaper gir gode romlige kvaliteter. Kontoret er svært opptatt av gjennomført bærekraft, som inkluderer streng kostnadskontroll. På større prosjekter ledes konseptgjennomføringen av kontoret selv på byggeplass, heller enn det de kaller formalistiske-baserte beslutninger i prosessen. dRMM er kjent for kombinasjonen høy kvalitet, lave kostnader og særpreg og oppfinnsom bruk av materialer.

Prosjektene til dRMM går på tvers av flere sektorer og størrelser – fra utstillinger og privatboliger til offentlige fritidsbygninger og utdanninginstitusjoner – noe som gir kontoret ny og viktig kompetanse.

– Vi har fått et rykte som ”excellence”, som i stor grad har vært mulig fordi vi kan overføre ny kompetanse mellom de ulike sektorene vi arbeider mellom. Vi streber hele tiden etter å tilføre stedene vi opererer på identitet, der byggene kan inspirere og være nyttig i de ulike sammenhengene de blir bygget, til det beste for brukerne og omgivelsene, forteller De Rijke.

2014-02-rodney-road_051

Boligprosjektet Trafalgar Place Foto: dRMM Architects

dRMM har opparbeidet seg stor tillitt hos utbyggerne fordi de gjennom mange år har evnet å sette seg godt inn i brukernes behov og har realiser behov gjennom detaljert utforskning og en ydmyk praksis.

– Byggenæringen respekterer oss fordi vi ofte bruker standardiserte, kostnadseffektive materialer og byggemetoder til å forme nyskapende arkitektur, sier De Rijke.

Arkitektur i Norge
dRMM var sammen med Helen & hard da de tre boligblokkenene ”Rundeskogen” i Sandnes ble reist, som ble utformet med en kompakt og stedstilpasset form, hvor fokuset var å redusere bygningskroppenes fotavtrykk med et godt uteområder på bakkeplan. Prosjektet fikk hedrende omtale i Statens byggeskikkpris 2014 og er altså nå nominert til den nye arkitekturprisen til The Royal Institute of British Architects (RIBA), sammen med Helen & Hard.
Les mer om dRMM: www.drmm.co.uk

Den nasjonale konferansen for trearkitektur
Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en nasjonal møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter, studenter og brukere av arkitektur treffes hvert år for å inspirere hverandre om muligheter og begrensninger knyttet til bruk av tre i arkitektur.

Målsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være en arena hvor næringen i hele verdikjeden fra skogen til bygget får faglig påfyll og inspirasjon. Fremragende trearkitektur er konferansens hovedprofil. Konferansen skal ha en innovativ profil, og vi legger vekt på å presentere gode prosjekter fra Norge og utlandet. Konferansen har vært arrangert tre år på rad.

drmm-timber-stadium-exterior

dRMM Timber Stadium exterior.