Den 2. nasjonale konferansen for trearkitektur – 2014

Trearkitektur og skolebygg er hovedtema på den 2. nasjonale konferansen for fremragende norsk trearkitektur. «Treprisen 2014» blir delt ut under konferansen. Konferansen er støttet av Forskningsrådet.

Aasmund Bunkholt

Aasmund Bunkholt

– I år setter vi fokus på trearkitektur og skolebygg og vil presentere det beste som er bygget i Europa. Vi har invitert den engelske arkitekten Lee Bennett fra Sheppard Robsonson og Markus Thurnher fra Østerrike som begge skal vise oss fremragende skolebygg i tre. I tillegg er tre norske arkitektkontorer invitert: Longva Arkitekter som vant Årets trebyggeri 2013 med Nord-Østerdal videregående skole, Asplan Viak med Søreide skole i Bergen og Ola Roalds Ulsmåg skole i Bergen. Alle prosjektene viser at norsk trearkitektur er i verdenstoppen, også i industrialisert byggeri,  sier daglig leder Aasm Bunkholt i TreFokus.

– Vi ønsker å trekke fram skolebygg fordi vi i disse prosjektene møter de mulighetene og utfordringene vi står overfor med tanke på bruk av tre i større bygg i dag. I Norge har vi fortsatt lite erfaring på dette feltet og det er en stor fordel at det offentlige kan gå foran. Skolebygg er rasjonelle og kompakte bygg og man benytter prinsipper som kan være overførbare til det urbane byggeriet. I tillegg stilles det i skolebygg høye krav til både miljø, økonomi, vedlikehold, inneklima og lyd, om vi finner gode løsninger her, blir disse prosjektene være svært kompetansehevende både for byggherrer, entreprenører, leverandører og arkitekter, sier prosjektleder Line Kaasine i Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Line Kaasine

Line Kaasine

Arrangørene inviterer til den 2. nasjonale konferansen for trearkitektur. Konferansen er møteplassen for alle som er opptatt av innovativ trearkitektur. Den er tverrfaglig og skal synliggjøre trendene innen trearkitektur og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur. Treprisen 2014 blir delt ut under konferansen.

Konferansen retter seg mot arkitekter, rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Myndigheter og FoU-miljøer er svært viktige målgrupper, samt ungdom i utdanningsfasen.
Les mer om konferansen

Programmet 2014 
Les hele programmet 
Last ned invitasjon og programmet til konferansen i PDF-format
Les mer om foredragsholderne på konferansen
Se bilder av noen av prosjektene som presenteres

Tidspunkt og sted
11. juni 2014
Arkitektenes hus, Oslo

Påmelding
Klikk og fyll inn påmeldingsskjema

Lik oss på Facebook
Klikk og Lik

Arrangører
Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk. 

Konferansen er støttet av Forskningsrådet

FR_logo_Bm_cmyk copy-2

Ønsker du å synliggjøre din bedrift under konferansen
Les mer hvordan din bedrift kan bli konferansepartner

HOVEDPARTNER

moelven_r

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og tjenester til byggebransjen. Les mer 

HOVEDPARTNER

AlvdalSkurlagSV

Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955. Selskapet har lang og bred erfaring innenfor bruk av tre, og er en av de største prosjektprodusentene i Norge innenfor spesialleveranser av trelastprodukter til utvendig bruk på ulike byggeprosjekter. Alvdal Skurlag  tilbyr totalpakker til sine kunder. Alvdal Skurlag er i dag den leverandøren med størst produktspekter innenfor kjernevirke/malmfurusegmentet i Norge.  Les mer

PARTNER

proff_logo

Profftre er importør, distributør og leverandør av vedlikeholdsfritt og miljøvennlig Accoya trevirke i Norge, Sverige og Danmark, samt direkteleverandør av fasadeløsninger og uterom for prosjektmarkedet. Les mer

UTSTILLER

skog_logo

Skog: Magasinet Skog og nettstedet skog.no er felles for hele skogeiersamvirket.  Les mer på www.Magasinet.skog.no og www.skogeier.no

STØTTESPILLER
NBF_logo_cmyk_250-300x91