For pressen 2013

Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013
Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen som er tverrfaglig skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.  «Treprisen» – en høyt aktet pris for fremragende arkitektur – blir delt ut under konferansen.

MÅLGRUPPER
Arkitekter / Rådgivere / Entreprenører /  Eiendomsbransjen / Skognæringen / Myndighetene / Forskere / Lærere / Studenter

Last ned programmet:
Program den norske trearkitekturkonferansen 2013-enkel-sidig

PRESSEKONTAKTER:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@optonic.no

Aasmund Bunkholt
Mobil: + 47 908 52 818
Epost: aasmund.bunkholt@trefokus.no

Utdeling av Treprisen 2013

Treprisen blir delt ut under konferansen. Treprisen er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut avTreFokus, tidligere Treopplysningsrådet.  Treprisen er en norsk arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus, tidligere Treopplysningsrådet. Tildeling skjer på innstilling fra bedømmelseskomiteen bestående av fem medlemmer, hvorav tre av disse er fra TreFokus, mens de resterende to kommer fra Norske arkitekters landsforbund (NAL).

OM ARRANGØRENE:

TreFokus
TreFokus er et nasjonalt informasjonsselskap. Vi skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Hos oss skal du få faktakunnskap, gode brukseksempler, veiledning og nøytral produktinformasjon. Vi selger ingen produkter. TreFokus eies av skogbruk og treindustri i Norge. Vi er nettverksbasert og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Vi jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ. Treprisen som ble opprettet i 1961 deles ut avTreFokus.
Les mer 

Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektbedriftene i Norge er bransjeorganisasjonen for praktiserende arkitekter, landskaps- arkitekter og interiørarkitekter. Foreningen arbeider for best mulig markeds- og rammebetingelser slik at bedriftenes lønnsomhet og konkurransekraft blir styrket, og er initiativtaker for bransjens utvikling. Et medlemskap i Arkitektbedriftene gir bedriftsledere bedre kontroll med bedriften, personalsakene, økonomistyringen og med kontraheringene.
Les mer

Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter cirka 3600 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 560 studenter.Vi samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. Dette gjør vi blant annet gjennom å være høringsinstans for offentlige myndigheter for nye lover og forskrifter og gjennom å delta i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. NAL er en pådriver for utvikling av arkitekturpolitikk i Norge mot politikere og andre beslutningstagere.
Les mer 

Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk)
Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Vi er en frittstående forskningsforening og eies av ca 150 medlemsbedrifter. Treteknisk skal fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.
Les mer

Foreningen Norske Lauvtrebruk (FNL)
Norske Lauvtrebruk (FNL) er en landsdekkende spesialforening for bedrifter som foredler lauvtrevirke.
Foreningens formål er å øke interessen for og bruken av norsk lauvtrevirke, samt å fremme medlemmenes interesser i fellesspørsmål og forbedre deres konkurranseevne og lønnsomhet gjennom tiltak som krever samarbeid.
Les mer 

Sponsor
Moelven Industrier ASA (www.moelven.no)
moelven_r

Viken Skog SA (www.viken.skog.no)
Viken Skog logo farger 30cm

Andre støttespillere
Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013 er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge

Sponsorlogo-kort-3