Foredragsholdere

Last ned programmet i pdf
Se bilder av noen av prosjektene som presenteres under konferansen

Ole Wiig. Foto: NSW.

Arkitekt Ole Wiig

Konferansens møteleder, arkitekt Ole Wiig
Arkitektkontor: Narud Stokke Wiig (NSW)
Narud Stokke Wiig Arkitekter (NSW) er basert i Oslo med avdelingskontor i Svolvær og på Hamar (STUDIONSW). Bedriften består av en stab på 50 personer hvorav 46 er kvalifiserte arkitekter og interiørarkitekter, fra 10 nasjoner. NSW tilbyr alle tjenester i moderne arkitektur og planlegging. Les mer

Kim Skaara

NAL-president Kim Skaara

NAL-president og arkitekt Kim Skaara
Arbeidsted: Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Skaara Arkitekter.
Prosjektpresentasjon: Åpning av konferansen
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmmene omfatter cirka 3600 arkitekter i privat og offentlig sektor, samt cirka 560 studenter. Les mer

 

Arkitekt Markus Thurnher

Arkitekt Markus Thurnher

Arkitekt Markus Thurnher
Arkitektkontor: Fink Thurnher Architekten (Østerike)
Prosjektpresentasjon: Landbrukshøgskolen i Salzkammergut
Les mer

 

 

Arkitekt Lee Bennett

Arkitekt Lee Bennett

Arkitekt Lee Bennett
Arkitektkontor: Sheppard Robson (UK)
Prosjektpresentasjon: Engelske skoler bygget i tre
Sheppard Robson har fått mye prisbelønnet arkitektur. Deres tilnærming er definert av utforskning av nye ideer, prosesser og teknologier, og  engasjement for bærekraft. Byrået arbeider med prosjekter over hele verden fra kontorer i London, Manchester, Glasgow og Abu Dhabi.  Les mer

 

Knut Slinning

Knut Slinning

Hotelleier Knut Slinning
Arbeidssted: Juvet landskapshotell
Presentasjon: Innovativ trearkitektur som drivkraft i utvikling av reiselivet
Juvet er det første landskapshotellet i Europa, og ligger på tunet til Burtigarden på Alstad i Valldal, på en stupbratt elvebarde innimellom bjørk, osp, furu og kampesteiner. Denne lille bygda Alstad i utkantnorge møter moderne arkitektur det gamle natur- og kulturlandskapet – og viser at det moderne og nyskapende kan gå hånd i hånd med lokal byggeskikk og godt, gammelt håndverk. Idéen om et landskapshotell vokste fram av ønsket om å kunne ta i bruk storslåtte landskap uten å gjøre ødeleggende inngrep i naturen, og slik gjøre seg nytte av steder som ellers ville vært utilgjengelige på grunn av vernehensyn.  Knut Slinning fikk reiselivsprisen i 2010 . Les mer 

 

Arkitekt Knut Longva

Arkitekt Knut Longva

Arkitekt Knut Longva
Arkitektkontor: Longva Arkitekter
Prosjektpresentasjon: Nord-Østerdal videregående skole
Skolen fikk «Årets trebyggeri 2013″, og er en av åtte i konkurransenom Statens Byggeskikkpris 2014Nord-Østerdal videregående skole ligger i skog- og trefylket Hedmark. Fylkeskommunen la fra starten av vekt på at dette skulle komme klart frem i bygget. Bruk av tre ble derfor lagt til grunn i arkitektkonkurransen og man fikk mange gode ”treforslag”, med prosjektet til Longva Arkitekter som vinnerforslag. Juryen til trebyggeriprisen mente at trebruken er enkel og tydelig samtidig som den er innovativ og robust. Prosjektet kjennetegnes ved at det har en omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre. Det var en innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet. Prosjektet hadde økonomiske og materialmessige effektive løsninger og hadde gode løsninger i forhold til bruk og levetid. Les mer

 

Christian Irgens

Christian Irgens

Arkitekt Christian Irgens
Arkitektkontor: Asplan Viak
Prosjektpresentasjon: Søreide skole i Bergen
Nye Søreide barneskole i Bergen med flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedmateriale både i dekker, vegger og hovedkonstruksjon. Nye Søreide skole er med i ”Tid for Tre”, et delprogram under Framtidens byer som blant annet stiller krav til 50 % reduksjon klimagassutslipp fra materialbruk sammenlignet med dagens praksis. I ”Tid for Tre” er det i tillegg fokus på bruk av tre som hovedmateriale, og derfor ble det allerede i skisseprosjektet for skolen lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger. Les mer

 

Ola-Roald

Ola-Roald

Arkitekt Ola Roald
Arkitektkontor: Ola Roald AS arkitektur
Prosjektpresentasjon: Ulsmåg skole i Bergen
Ulsmåg skole i Bergen er en eksisterende barneskole fra 1971, som skal rives og bygges ny. Den nye skolen skal romme 600 elever fra 1.-7. klasse, og vil etter planen stå ferdig ved utangen av 2014. Skolen er tegnet som en trebygning, med bærende massivtreelementer i yttervegger og søyler/dragere av limtre i skolens indre. Skolen er prosjektert som et energiklasse A bygg, med vegger i massivtre, og er tegnet av Ola Roald AS Arkitektur. Les mer

 

Aasmund Bunkholt

Aasm Bunkholt

Daglig leder Aasm Bunkholt
Arbeidssted: TreFokus AS 
Presentasjon: Hva er skog- og trenæringens plass i fremtidig norsk trearkitektur?
TreFokus er et nasjonalt informasjonsselskap som skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Hos TreFokus få man faktakunnskap, gode brukseksempler, veiledning og nøytral produktinformasjon. TreFokus selger ingen produkter. Les mer

 

Siv Helene Stangeland

Siv Helene Stangeland

Arkitekt Siw Helene Stangeland
Arkitektkontor: Helen & Hard
Presentasjon: Fra signalbygg til god hverdagsarkitektur 
Helen & Hard ble grunnlagt i 1996 av arkitektene Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. I dag har selskapet en stab på 20. Firmaet arbeider med et bredt spekter av prosjekter fra interiør, design, kunst og arkitektur i byplanlegging. Helen & Hard fikk treprisen i 2103 under Den 1. nasjonale konferansen for trearkitektur. Fra juryens uttalelse: Prisvinnerne, arkitektene fra Helen & Hard Arkitekter i Stavanger, er seg tydelig bevisst at arkitekters arbeid har konsekvenser for mennesker og miljø i vid forstand. De behersker en bred palett i forhold til innovasjon og formgivning med tre som hovedmateriale. Etter juryens skjønn representerer Helen & Hard Arkitekter en viktig intellektuell kraft for utvikling av byggenæringen. Les mer

 

Børre Skodvin

Børre Skodvin

Arkitekt Børre Skodvin
Arkitektkontor: Jensen & Skodvin Architects
Presentasjon: Kan økt fokus på industrialisering også gi god arkitektonisk kvalitet?
Jensen & Skodvin arkitektkontor ble opprettet i 1995. Firmaet har tegnet mange anerkjente bygninger, og mottatt mange priser.  I 1999 mottok bedriften treprisen. Skodvin er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og har deltidsstillinger der. Jensen & Skodvin følger en designfilosofi hvor den endelige formen er et resultat av naturlige, valgte og gitte premisser. Jensen & Skodvin har tegnet Juvet landskapshotell som også presenteres under konferansen. Les mer

 

Birgitte Skjerve

Birgitte Skjerve

Prosjektleder Birgitte Skjerve
Arbeidssted: Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Prosjektpresentasjon: Prosjektet «Tre og by»
Tre og by er et mobiliseringsprosjekt for økt bruk av tre i by, der Innovasjon Norge ønsker å stimulere til økt bruk av tre i Norge. Gjennom en sterk urbanisering og fokus på en mer klimavennlig byggenæring ønskes det gjennom en ny satsing, Tre og by, å øke kjennskapen til bruk av tre som byggemateriale i bygg i urbane strøk. NAL og Treteknisk samarbeider nå om denne satsningen som skal foregå i perioden 2013 til 2015. Les mer

 

Michael Lommertz

Michael Lommertz

Seniorarkitekt Michael Lommertz
Arbeidssted: Statsbygg
Presentasjon: Statsbyggs satsing på økt bruk av tre i egne byggeprosjekter – muligheter og utfordringer fra utbyggerperspektivet
På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Statsbyggs gjort en utredning om bruk av tre i offentlige bygg. I sluttrapporten framhever Statsbygg at tre, brukt på rett måte, er et godt miljømessig alternativ og bidrar til oppfyllelse av klimamål for offentlig virksomhet. Samtidig er det viktig at tre benyttes på treets premisser, og at det tidlig tas høyde for bruk av tre når bygg planlegges. Les mer

 

Thomas Orskaug

Thomas Orskaug

Rådgiver Thomas Orskaug
Arbeidssted: Norsk Treteknisk Institutt
Presentasjon: Byggesystemer i tre for offentlige bygg. Økonomiske og rasjonelle trekonstruksjonsløsninger for barnehager, skoler og svømmehaller.

 

 

 

Marius Nygaard

Marius Nygaard

Professor og arkitekt Marius Nygaard
Arbeidssted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Presentasjon: Forskning og utvikling på nye muligheter for urban trearkitektur
 Forskningsrådet har innenfor Bionærprogrammet initiert prosjektet “Increased Use of Wood in Urban Areas – Wood / Be / Better«. Prosjektet er er blant de største Institutt for arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har ledet. AHO samarbeider med to institutter på NMBU, Norsk Institutt for Skog og Landskap og flere internasjonale institusjoner.  Arbeidet er delt i fire; arkitektur, konstruksjoner, klimaskall og informasjon. I tillegg inkluderer det tre doktorgradsstipendier (Ph.D). Som en femte komponent inngår designbasert forskning, som er en serie kurs på masternivå som skal belyse temaene i Ph.D-arbeidet og i delprosjektene. Les mer 

 

Geir Brendeland

Geir Brendeland

Arkitekt Geir Brendeland
Arbeidssted: NTNU – Fakultet for arkitektur og billedkunst/Brendeland & Kristoffersen
Presentasjon: Skolen som bygg og læringsarena – eksempler på god arkitektur og trebruk
Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i arkitektur, billedkunst, fysisk planlegging og eiendomsutvikling og -forvaltning. Aktivitetene ved fakultetet strekker seg fra kunstneriske prosjekter til rene teknologiske oppgaver. Fra det å utvikle bygningsdetaljer til by- og regionplanlegging, fra håndteringen av lokale utfordringer i nærsamfunnet til det å belyse globale problemstillinger. Les mer

 

Rune Bergsodden

Rune Bergsodden

Administrerende direktør Rune Bergsodden
Arbeidssted: Moelven Wood Norge
Presentasjon: Det gode eksempel
Moelven Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad, hovedsaklig for salg i byggvarehandelen i Skandinavia. Les mer 

 

 

Karl Johan Skarpnes

Karl Johan Skarpnes

Salgssjef Karl Johan Skarpnes
Arbeidssted: Alvdal Skurlag
Presentasjon: Rett fra skogen rett på veggen
Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955. Selskapet har lang og bred erfaring innenfor bruk av tre, og er en av de største prosjektprodusentene i Norge innenfor spesialleveranser av trelastprodukter til utvendig bruk på ulike byggeprosjekter. Alvdal Skurlag  tilbyr totalpakker til sine kunder. Alvdal Skurlag er i dag den leverandøren med størst produktspekter innenfor kjernevirke/malmfurusegmentet i Norge.  Les mer

 

Olav B. Tonstad

Olav B. Tonstad

Daglig leder Olav B. Tonstad
Arbeidssted: Profftre AS
Presentasjon: Livsløpsfilosofi = bærekraftig miljøgevinst?
Profftre er offisiell distributør av Accoya trevirke og Medite Tricoya fasadeplater. Les mer

 

 


Påmelding
Klikk her 

Siden oppdateres