Treprisen 2015

Arkitektselskapet Jarmund / Vigsnæs Arkitekter fikk Treprisen 2015. Bildet: Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs. Foto:Knut Werner L. Alsén

Arkitektselskapet Jarmund / Vigsnæs Arkitekter fikk Treprisen 2015. Bildet: Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs. Foto:Knut Werner L. Alsén

Arkitektselskapet Jarmund / Vigsnæs Arkitekter fikk Treprisen 2015. 

Noe av begrunnelsen for prisvinneren at kontoret har tilført trearkitekturen nye formuttrykk og godt håndverk. Jarmund / Vigsnæs Arkitekter har over lang tid og gjennom et bredt spekter av prosjekter i ulike størrelser, utforsket og utviklet norsk trearkitektur. I juryuttalelsen heter det også at hvert enkelt prosjekt utgjør et formalt eksperiment som viser nye estetiske muligheter med tre som bygningsmateriale. Treprisvinnerne har bidratt til å styrke interessen for ukonvensjonell trearkitektur både blant fagfolk og hos et bredt og internasjonalt publikum.

Videre heter det at kontoret i stor grad har utforsket tre i kombinasjon med andre materialer med mange vellykkede og overraskende resultater. Jarmund / Vigsnæs Arkitekter benytter tre til konstruksjon, kledning og interiør. Dette gjør prisvinnerne med bevissthet, eleganse og en eksperimenterende nysgjerrighet. Resultatet er mange bygninger av meget høy arkitektonisk kvalitet som inspirerer både fagfolk og publikum.

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
Jarmund/Vigsnæs Arkitekter er et norsk arkitektfirma etablert i 1996 av Håkon Vigsnæs og Einar Jarmund. I 2004 ble Alessandra Kosberg tatt opp som tredje partner. Firmaet har kontorer i Oslo og har om lag 13 ansatte. Firmaets virksomhet spenner fra små hytter og eneboliger til større offentlige bygg. Jarmund/Vigsnæs Arkitekter har mottatt en rekke utmerkelser og noen arbeider er omtalt i internasjonal arkitekturlitteratur. I 2015 fikk de Treprisen 2015. Les mer

Utdeling av Treprisen 2015. T.v Ole Gustavsen, Håkon Vigsnæs og Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Utdeling av Treprisen 2015. T.v Ole Gustavsen, Håkon Vigsnæs og Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Treprisen
Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært utdelt siden 1961 i over 50 år. Prisen forvaltes av TreFokus i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skogtrenæringen i Norge. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale.

Her er juryens begrunnelse
Daglig beskjeftiger arkitekter seg med å balansere mellom det å bevare og det å tilføre, mellom å bygge nytt og reparere gammelt, mellom fokus på håndverkstradisjoner og det nytenkende. Godt håndverk fordrer objektivitet og nybrottsarbeid fordrer disiplin.

Nye formuttrykk og godt håndverk er fremtredende i trearkitekturen til årets prisvinnere, Jarmund / Vigsnæs Arkitekter. Kontoret har over lang tid, og gjennom et bredt spekter av prosjekter i ulike størrelser, utforsket og utviklet norsk trearkitektur. Hvert enkelt prosjekt utgjør et formalt eksperiment som viser nye estetiske muligheter med tre som bygningsmateriale.

Treprisvinnerne har slik bidratt til å styrke interessen for ukonvensjonell trearkitektur både blant fagfolk og hos et bredt og internasjonalt publikum. Prosjektene preges av en uredd og presis bruk av såvel moderne som tradisjonelle byggeteknikker. Treprisvinnerne har eksperimentert med limtre og laft, kledninger og interiører i ulike treslag, trebaserte platematerialer og ukonvensjonell overflatebehandling.

Utdeling av Treprisen 2015. Håkon Vigsnæs og Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Utdeling av Treprisen 2015. Håkon Vigsnæs og Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Mange av prisvinnernes treprosjekter har en ekspressiv utforming og inneholder uvanlige rom og romforløp. Kontorets prosjekter rommer store, geometrisk utfordrende trekonstruksjoner, men også utformede detaljer der eksempelvis valg av fasadekledningens profil og den eksakte plasseringen av det enkelte bord bidrar til helheten. Kontoret har også i stor grad utforsket tre i kombinasjon med andre materialer med mange vellykkede og overraskende resultater.

Fra en betydelig produksjon av eneboliger, undervisningsbygg, turistprosjekter og hytter, vil treprisjuryen særlig fremheve følgende verk:

Farm house på Toten viser en detaljert og virtuos gjenbruk av en eldre låvebygning, der både den romlige organiseringen og uttrykket har slektskap til det gamle. Fasadene har en iderik utforming der gjenbrukte kledningsbord fra låven er presist plassert jamfør sin opprinnelige form, størrelse og vinkel. Med sin romlige kompleksitet og materielle enkelhet fremstår huset som et moderne ekko av den gamle låven. Les mer

Dune House fremstår som en svevende takform i et engelsk kystlandskap. Dette feriehuset har en ekspressiv form og et forfinet interiør full av overraskende kontraster. http://www.jva.no/projects/small/dune-house.aspx

Utdeling av Treprisen 2015. Hyllest til treet av Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Utdeling av Treprisen 2015. Hyllest til treet av Alessandra Kosberg. Foto: Knut Werner L. Alsén

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har en avansert geometrisk form med komplekse, flytende romforløp. Interiørene har fått særegne romlige kvaliteter der synlige bærekonstruksjoner
i limtre og utstrakt bruk av tre i overflater, skaper en stemning som kontrasterer det barske klimaet i Longyearbyen. Les mer 

Log House på Oppdal er en forfriskende nytolkning av tradisjonelle laftede våningshus. De to bygningene kombinerer laft og en tradisjonell bygningsform med et moderne arkitektonisk uttrykk.
En oppfinnsom og virkningsfull bruk av glass i samspill med laftekonstruksjonen karakteriserer
prosjektet. Les mer

Rabot-hytta ved Okstindan er en selvbetjent turisthytte i høyfjellet der utsikten spiller hovedrollen i interiøret. Prosjektet er oppført delvis på dugnad av lokale entusiaster. Les mer

Jarmund / Vigsnæs Arkitekter benytter tre til konstruksjon, kledning og interiør. Dette gjør prisvinnerne med bevissthet, eleganse og en eksperimenterende nysgjerrighet. Resultatet
er mange bygninger av meget høy arkitektonisk kvalitet som inspirerer både fagfolk og publikum.

Juryen:
Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar
Olav Kristoffersen, NTNU
Magdalena Haggärde, 70N Arkitekter
Aasm. Bunkholt, TreFokus AS