Aktuelt 2013

Hovedmålsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være et viktig forum hvor næringen i hele verdikjeden fra skogen til bygget får faglig påfyll og inspirasjon, og øker bevisstheten om bruk av tre i arkitektur.

Les mer fra konferansen 2013
Foredragene fra 2013-konferansen lagt ut
Helen & Hard fikk Treprisen 2013
Statssekretær Tvinnereim åpnet 2013-konferansen
Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013