Aktuelt 2014

Brendeland og Kristoffersen fikk Treprisen 2014
Etterlyser bedre tømmersortering
Vi ser ikke mulighetene for bare trær
Ønsker økt videreforedling av norsk tre
NAL-presidenten ønsker mer prefabrikkerte løsninger i tre
Konferansen presenterer Europas beste skolebygg i tre
Velkommen til den 2. nasjonale konferansen for trearkitektur – 2014