Vi ser ikke mulighetene for bare trær

Ole Wiig. Foto: NSW.

Ole Wiig. Foto: NSW.

Arkitekt Ole Wiig mener at norsk tømmer, som er i verdensklasse, ikke blir utnyttet godt nok i arkitekturen. – Vi har et konkurransefortrinn med kvalitetstømmer og gode arkitekter, derfor må vi utnytte dette gjennom konkurransedyktig formgivning. Hvis norsk tømmer ensidig foredles til kun prefabrikkerte byggeelementer, er jeg redd vi blir utkonkurrert av andre europeiske land, sier Wiig, daglig og faglig leder i arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig.

– Treet er en råvare med et stort potensial. Jeg lei for at vi som er arkitekter ikke utnytter den bedre og at oppdragsgivere ikke inspirerer til større bruk av tre som byggemateriale. Vi har en kjempetradisjon og kultur for trebruk i Norge som vi bør bygge videre på. Arkitekter og alle som er involvert i byggevirksomhet bør ta treets egenskaper enda mer på alvor. Vi vet at FNs klimapanel har bekreftet at tre som byggemateriale reduserer drivhus-effekten og er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har. Vi bør derfor bruke denne norske råvaren til langt flere bruksområder enn til masseproduksjon, understreker Wiig.

Høykvalitetstømmer
– Det er naturligvis flott at verdifullt norsk tømmer benyttes til masseproduksjon og prefabrikkerte løsninger, men vi må ikke fokusere ensidig på treverk som masse. Gjennom generasjoner har vi benyttet høykvalitetstømmer til papirforedling. Nå er dette snart slutt. Vi må ikke bare betrakte norsk tømmer som hvilke som helst råvare som skal fylle et stort masse-behov og prefabrikkerte løsninger. Slike løsninger er vel og bra, men da vil Øst-Europa fortsatt slå oss på pris. Det vi må få på plass i Norge er å få frem konkurransedyktige kledninger og komponenter i tre, som gir vakre bygg – både ute og inne. Her bør også møbelsnekkerne komme sterkere på banen.

Wiigs utgangspunkt er at Norge bør utnytte norsk kvalitetstømmer til et foredlet materiale som kan konkurrere internasjonalt. Landet har en tradisjon, og den må tas vare på – og den kan vi hente mye inspirasjon fra, mener han.

Fremragende og poetisk
– Vi har mange eksempler på fremragende bruk av dette fantastiske råmaterialet. Og der billedkunstneren Nils Aas var ypperlig eksempel. Han laget de de mest poetiske skulpturer av tre som verden ikke har sett maken til. Aas bør være et forbilde for oss arkitekter. Japans arkitekter og håndverkere har også vist seg svært dyktige med foredlingen av tre til vakre bygg.

Ole Wiig som er møteleder under den 2. Nasjonale konferansen for trearkitektur der Treprisen 2014 deles ut. – Jeg er veldig glad for de arkitektene som har fått Treprisen fra 1961 og frem til i dag. Prisvinnerne er gode eksempler på at norske arkitekter har tatt treets kvaliteter på alvor og utnyttet de gode egenskapene som ligger latent i dette råstoffet, på en fremragende og poetisk måte. Det håper jeg prisen fortsetter med, sier Wiig.

Treet er magisk og full av poesi. Det er gitt oss av englene, og vokser opp rett fra grunnen og opp i fanget på oss. Treet er formvilling, og et humant og lekende byggemateriale. Når det utnyttes på en raffinert måte gir det en sanselig og kjelende arkitektur, der vi kan konkurrere på verdensarenaen, sier Wiig som spør: – Hva vi skal gjøre med trærne våre?