Konferansen 2014

Brendeland & Kristoffersen fikk Treprisen 2014. Foto: Knut Werner L. Alsén

Brendeland & Kristoffersen fikk Treprisen 2014. Foto: Knut Werner L. Alsén

Om konferansen 2014
Last ned foredragene fra konferansen 2014
Detaljert program 2014
Om foredragsholderne 2014
Bilder fra prosjektene 2014
Se på bilder fra 2014 konferansen
Skrevet om konferansen i 2014