Om konferansen

Rektor Ole Gustavsen ved AHO åpner den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur. Foto Knut Werner L. Alsén

Rektor Ole Gustavsen ved AHO åpnet den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2015. Foto Knut Werner Lindeberg  Alsén

Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en nasjonal møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter, studenter og brukere av arkitektur treffes hvert år for å inspirere hverandre om muligheter og begrensninger knyttet til bruk av tre i arkitektur. 

Målsetting med konferansen
Målsettingen for Den nasjonale konferansen for trearkitektur er å være en arena hvor næringen i hele verdikjeden fra skogen til bygget får faglig påfyll og inspirasjon. Fremragende trearkitektur er konferansens hovedprofil. Konferansen skal ha en innovativ profil, og vi legger vekt på å presentere gode prosjekter fra Norge og utlandet. Konferansen har vært arrangert seks år på rad.

Internasjonal
Selv om konferansen i hovedsakelig retter seg mot norske aktører, skal konferansen har en åpen dør til resten av verden. Konferansen skal være et sentralt sted for deltakere å skaffe seg oversikt over utenlandske hovedtrender innen trearkitektur og bruk av tre i bygg, i tillegg til at konferansen kan bli et forum for at det skapes internasjonale innovasjonsprosesser og forskningssamarbeid.

Hvem retter konferansen seg mot?
Konferansen retter seg mot  aktører i hele verdikjeden fra skogen til arkitekturen, og alle som har en naturlig grenseflate mot bruken av trebruk i arkitektonisk sammenheng. Konferansens målgrupper er arkitekter, rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige myndigheter og FoU-miljøer er en svært viktig målgruppe og leverandør av ny kunnskap. Konferansen har som mål å nå ut til ungdom i utdanningsfasen og skal derfor fokusere på tema som utdannings- og forskningsinstitusjonene er opptatt av.

Utdeling av Treprisen
Treprisen blir delt ut i konferansen. «Treprisen» er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus.

Bakgrunn 
TreFokus og prosjektleder tok i 2013 initiativet til at det ble etablert en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. Norsk arkitektur har markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere utmerkelser. Les mer om 2013-konferansen

Les mer om tidligere konferanser   
Les mer om konferansene:  2013, 2014, 2015, og  2016

Den 2. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2014.Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

Den 2. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2014.Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

OM ARRANGØRENE:
Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt. TreFokus er teknisk arrangør.

 

Den 1. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2013. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén

Den 1. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2013. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén

Mer informasjon om konferansen 
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no