Konferansen 2013

foto_knut_w_alsen_trekonf-4
Foredragsholdere på Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge og standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. Norsk arkitektur har markert seg både nasjonalt og internasjonal gjennom flere utmerkelser.

Den nasjonale konferansen for trearkitektur skal dekke et voksende behov for en nasjonal møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre om muligheter og begrensninger knyttet til bruk av tre i arkitektur.

Målsetting med konferansen
Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen som er tverrfaglig skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.  «Treprisen» – en høyt aktet arkitekturpris for fremragende arkitektur – blir delt ut under konferansen.

Målgrupper
Arkitekter / Rådgivere / Entreprenører /  Eiendomsbransjen / Skognæringen / Myndighetene / Forskere / Lærere / Studenter

Utdeling av Treprisen 2013
Treprisen blir delt ut under konferansen. Treprisen er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut avTreFokus, tidligere Treopplysningsrådet. Les mer om Treprisen

Last ned programmet:
Program den norske trearkitekturkonferansen 2013-enkel-sidig

Arrangører
Arkitektbedriftene i Norge og TreFokus har tatt initiativet til at det etableres en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk. Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Arkitektbedriftene i Norge
Trefokus
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk)
Norske Lauvtrebruk (FNL)

Sponsor
Moelven Industrier ASA (www.moelven.no)
moelven_r

Viken Skog SA (www.viken.skog.no)
Viken Skog logo farger 30cm

Andre støttespillere
Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013 er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge

Sponsorlogo-kort-3