Om fremragende trearkitektur

Stor interesse for den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur

Partner og arkitekt Alex de Rijke dRMM Architects. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Key Note: Alex de Rijke dRMM Architects. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Den fjerde nasjonale Trearkitekturkonferansen ble arrangert på AHO 16. november. Konferansens bakteppe var det grønne skiftet og hvordan arkitekturen og bruken av tre kan være et virkemiddel for å bidra til utvikling av byggenæringen.

Konferansen ble åpnet av statssekretær fra Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen. Han la vekt på arkitekturens betydning for våre omgivelser i mikro og makro og at arkitekturen og bruk av tre bør ha sin naturlige plass i det grønne skiftet i byggenæringen. Han pekte på at det er stor interesse for denne konferansen, som har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens norske trearkitektur. Les mer

VELKOMMEN TIL DEN 5. NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR

Pasi Aalto fra NTNU. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Pasi Aalto fra NTNU. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Arrangørene inviterer vi deg til den 5. nasjonale konferansen for trearkitektur den 15. november 2017 på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Konferansen er det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Tid: Onsdag 15. november 2017.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Påmeldingen for 2017
Meld deg på her

Målgruppe
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de fire foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer som har deltatt. Les mer om den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Bli konferansepartner
Ved å bli konferansepartner får du unik mulighet til å synliggjøre din bedrift ekstra overfor bedrifter og byggherrer som er opptatt opptatt av tre brukt i bygg.  Les mer her

Om tidligere konferanser 
Den nasjonale konferansen for trearkitektur har vært arrangert tre ganger på rad, med utdeling av treprisen. Les mer om konferansene 2013, 2014, 2015 , 2016 ved å klikke på årstallene. Du kan også laste ned presentasjonene fra disse konferansene.

Ønsker du mer informasjon om konferansen:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no