Velkommen til den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur 2019

Konferansen har fått ny nettside

Klikk her

Stjernearkitekt Michael Green besøker årets nasjonale konferanse for trearkitektur

Det store trekkplasteret til årets nasjonale konferanse for trearkitektur er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen.

Programmet for 2019 er nederst på denne siden

423799835164165238-speaker-michael-green-profile.two-thirds

Green mener at for å lykkes må verden slutte å bygge i stål og betong. Det må bygges i tre. Green er en ettertraktet foredragsholder verden over, og han forteller at det meste av tiden hans går til å få folk til å forstå hva som er mulig med tre.

Michael Green, som er grunnlegger av Michael Green Architecture (MGA), var spesielt invitert til Forum Holzbau, for å inspirere deltakerne med en gjennomgang av hans reise fra han promoterte muligheter med bygging av høyhus i tre, til at dette har blitt en global bevegelse der landene konkurrerer i å bygge høyt i tre. Green ble navngjeten for sin positive tro på konseptvurderinger av høyhusprosjekt opp til 30 etasjer. Green hevdet lenge at en skyskraper bygget i konstruksjoner av tre var fullt mulig. Under foredraget viste han hvordan Empire State Building ville blitt hvis skyskraperen hadde blitt konstruert i tre.

– For ti år siden mente folk at jeg var gal da jeg snakket om å bygge høye trehus. I dag finnes det teknologi som gjør det mulig, og nå skal det bygges høyere enn 30 etasjer,sier Michael Green i et intervju etter foredraget.

Greens ambisjon er å drive langsiktige bærekraftig prosjekter, og han ønsker med sin arkitektur å fortelle meningsfulle historier – både for de som skal jobbe og bo i bygget, og naboene til det. Tenkningen hans fikk sitt store gjennombrudd da MGA fikk ansvaret for utvidelsen av rådhuset i Vancouver. Siden har byggeprosjektene hans avløst hverandre. Greens siste ferdige bygg, er et syv etasjes høyt og 20.000 kvadratmeter kontorbygg i Minneapolis, USA, kalt T3. Dette er den hittil høyeste moderne trebygningen bygget i USA. Et bygg Green ikke synes er så stort. Nå er kontoret i gang med et kulturbygg i tre i Sverige.

Stjernearkitekten er kritisk til mange arkitekter som har internasjonal stjernestatus.

– Jeg er skuffet over at mange av de arkitektene som har oppnådd status som såkalte stjerner, ikke benytter denne posisjon til å fremme interessene til kundene sine, men egne egoistiske, drømmer og ønsker. I stedet burde de utvikle arkitektur som setter folket og naturen i sentrum. Green sier at han ikke lengre ønsker å bygge i annet enn tre.

Michael Green har skrevet boken «Tall Wood Buildings, der han utbroderer tenkningen sin om økonomiske og økologisk bærekraftige alternativer til stål og betong. Ved bruk av detaljer, eksempler og tekniske løsninger, viser han i boken at tre er den første seriøse utfordreren til stål og betong i dette århundre, med potensial til å fundamentalt endre byggenæringen. Bokutgivelsen førte til at han fikk oppdraget med å bygge Wood Innovation and Design Center ved University of Northern British Columbia i Prince George. Seks av etasjene i bygningen skal være en synliggjøring av nye byggemetoder, basert på forskjellige løsninger for å koble sammen ulike bygningskonstruksjoner i tre.

 

Fremragende studentprosjekter i tre
Tradisjonen tro vil studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) presentere fremragende studentprosjekter i tre.

Møt leverandørene
Under konferansen vil flere av de sentrale leverandørene til trearkitektur bidra i samtalene under konferansen (Se lenker til høyre på siden). – I tillegg vil produsentene stille ut sine nyeste produkter slik at både deltakere og studenter på AHO får mulighet til å gjøre seg bedre kjent med hva som finnes av produkter i markedet, sier Aasmund Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

Tid: Onsdag 13. november 2019.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Målgruppe
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de fire foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer som har deltatt. Les mer om den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Om tidligere konferanser 
Den nasjonale konferansen for trearkitektur har vært arrangert tre ganger på rad, med utdeling av treprisen. Les mer om konferansene 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017 ved å klikke på årstallene. Du kan også laste ned presentasjonene fra disse konferansene.

Ønsker du mer informasjon om konferansen:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no


Program 2019

08.00: Registrering og besøk i utstillingen

08.55  Velkommen Rektor Ole Gustavsen ved AHO

09.00  Konferanseåpning: 

09.15   Konferanseinnledning: Konferansier Ove Staubo Munthe-Kaas.

09.20 KEY NOTE Construction Revolution 
Arkitekt og partner Andrew Waugh i Waugh Thistleton Architects (England).

10.00  TEMA ! Cooperation between architect and engineer

10.00  Deegre of Freedom
Sivilingeniør Gaute Mo, presenterer Degree of Freedom et utvalg av sine større konstruksjoner i tre.

10.20  Om forskjellene mellom å bygge i tre og betong, og samvirket mellom disse materialene

10.40 Pause og besøk i utstillingen

11.00 Dialog om samarbeidet mellom ingeniørbedriften Degree of Freedom og deres arkitekter. Formålet med samtalen er å synliggjøre hvordan arkitekt og ingeniør samarbeider under utviklingen av større, avanserte konstruksjoner i tre.

12.00 Samtaler om arkitekters kunnskapsbehov om tre
Respons fra Moelven, Alvdal Skurlag og WoodCon

12.30 Lunsj og besøk i utstillingen

13.45 Hvor for unge arkitekter bygger med tre. Møte med unge norske arkitektkontorer markerer seg med trebruk

14.45 KEY NOTE Wood solutions in the New Architecture
Arkitekt, partner og forfatter Michael Green, Michael Green Architecture (Canada).

15.15 Presentasjon av WCTE 2022 Av styreleder Anders Q. Nyrud.

15.30 Presentasjon av fremragende studentprosjekter med tre 
AHO, NTNU, BAS og NMBU

16.35 Slutt og besøk i utstillingen


Reklamer