Velkommen til den 7. nasjonale konferansen for trearkitektur 2019

Konferansen har fått ny nettside

Klikk her

Stjernearkitekt Michael Green besøker årets nasjonale konferanse for trearkitektur

Det store trekkplasteret til årets nasjonale konferanse for trearkitektur er stjernearkitekten Michael Green fra Canada. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen.

Programmet for 2019 Klikk her 

423799835164165238-speaker-michael-green-profile.two-thirds

Green mener at for å lykkes må verden slutte å bygge i stål og betong. Det må bygges i tre. Green er en ettertraktet foredragsholder verden over, og han forteller at det meste av tiden hans går til å få folk til å forstå hva som er mulig med tre.

Fremragende studentprosjekter i tre
Tradisjonen tro vil studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) presentere fremragende studentprosjekter i tre.

Tid: Onsdag 13. november 2019.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Målgruppe
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de fire foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer som har deltatt. Les mer om den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Om tidligere konferanser 
Den nasjonale konferansen for trearkitektur har vært arrangert tre ganger på rad, med utdeling av treprisen. Les mer om konferansene 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017 ved å klikke på årstallene. Du kan også laste ned presentasjonene fra disse konferansene.

Ønsker du mer informasjon om konferansen:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no