Om fremragende trearkitektur

VELKOMMEN TIL DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR TREARKITEKTUR November 2016

Rektor Ole Gustavsen ved AHO åpner den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur. Foto Knut Werner L. Alsén

Rektor Ole Gustavsen ved AHO/Snøhetta åpnet den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur i 2015. Foto Knut Werner Lindeberg  Alsén

KONFERANSEN ER FLYTTET TIL 16. november 

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Programmet 2016
Les detaljer i programmet

Påmelding 2016
Meld deg på den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur her 

Arrangørene inviterer vi deg til den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur, 16. november 2016. Konferansen har nå etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. I 2016 kommer vi også til å presentere fremragende trearkitektur fra Norge og utlandet. Konferansen har 3 tema: 1. Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse 2. Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn 3. Trebruk og det offentliges muligheter.Les mer

Hovedspartner: Produktsjef Winfried Schaal i Moelven Prosjekt presenterte hvordan øke trebruk i urbane strøk? Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hovedspartner 2015: Produktsjef Winfried Schaal i Moelven Prosjekt presenterte hvordan øke trebruk i urbane strøk? Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Målgruppe
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de tre foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer som har deltatt. Les mer om den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Bli konferansepartner
Ved å bli konferansepartner får du unik mulighet til å synliggjøre din bedrift ekstra overfor bedrifter og byggherrer som er opptatt opptatt av tre brukt i bygg.  Les mer her

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Om tidligere konferanser 
Den nasjonale konferansen for trearkitektur har vært arrangert tre ganger på rad, med utdeling av treprisen. Les mer om konferansene 2013, 2014, 2015 ved å klikke på årstallene. Du kan også laste ned presentasjonene fra disse konferansene.

Påmelding 2016
Meld deg på den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur her 

Ønsker du mer informasjon om konferansen:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no