Konferansen 2018

Metz (F) – Centre Georges Pompidou. Hermann Blumer Foto: Wikipedia

Påmeldingen er avsluttet. 
Detaljert program

Fremragende treingeniør til Norge
Den sveitsiske sivilingeniør Hermann Blumer en svært ettertraktet treingeniør som har samarbeid med flere verdenskjente arkitekter. Blumer kommer til Norge for å dele sine erfaringer under Den 6. nasjonale konferansen for trearkitektur som går av stabelen 14. november. Konferansen setter også et spesielt fokus på brannforebygging i store konstruksjoner.

Hermann Blumer. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hermann Blumer. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Blumer har arbeidet med blant annet japanske  Shigeru Ban og norske Helen & Hard, der han har bidratt med å realisere oppsiktsvekkende trekonstruksjoner. Noen av konstruksjonene han har bidratt på har i utgangspunktet ikke latt seg gjøre å bygge i tre. Men så har han fått det til. Blumer har gjennom sitt selskap Creation Holz  fått mye erfaring, og han står bak en rekke tekniske og konstruktive oppfinnelser.

– Vi er derfor heldige at han vil dele dette med oss under årets konferanse, sier arkitekt og PhD stipendiat Ute Groba ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Groba, som er del av programkomiteen til konferansen, har selv samlet erfaring med treprosjekter som praktiserende arkitekt. Hun forsker og underviser nå på AHO med fokus på trearkitektur. Les mer om Hermann Blumer og Creation Holz

Dialog mellom arkitekt og ingeniør
I løpet av konferansen settes det fokus på det faglig, nære samarbeidet mellom arkitekt og ingeniør når det utvikles større, avanserte konstruksjoner i tre. Blumer har bidratt på flere av prosjektene til Helen & Hard. Derfor er arkitekt Reinhard Kropf (Helen & Hard) invitert til konferansen for å samtale med Hermann Blumer omkring det de sammen har skapt av fremragende arkitektur. I tillegg vil både Blumer og Kropf presentere highlight fra deres egne byggeprosjekter.

Finansparken (Sparebank 1 SR) som blir et av de største næringsbygg i tre i Europa, er et samarbeid mellom Hermann Blumer og Helen & Hard. Les mer om Helen & Hard

Markus Lager. Foto: Kaden + Lager

Markus Lager. Foto: Kaden + Lager

Andre impulser fra utlandet
Norge lager mye fin trearkitektur. Men det er også viktig for bransjene å se ut over landets grenser. Vi har invitert arkitekter fra Tyskland og USA. Markus Lager fra Kaden + Lager i Berlin, et kontor som i tillegg til å være pioner innen  fleretasjes boligblokker i tre i Tyskland, også tar utgangspunkt i det sosiale aspektet når de utformer boliger. Les mer om Kanden + Lager

I tillegg har vi invitert den amerikanske arkitekten, grunnlegger av Lever Architecture til konferansen. Robinson har vært en sentral drivkraft i USA i utforskingen av nye måter jobbe med tre på. Kontoret har opparbeidet seg stor anerkjennelse for sin innovative tenkning innen trearkitektur, og har mottatt flere priser, og er publisert verden over. Les mer om LEVER Architecture

Thomas Robinson.  Foto: Lever Architects

Thomas Robinson.  Foto: Lever Architects

Brannrisiko og brannsikkerhet for høye trekonstruksjoner
I tillegg til å belyse hvordan kompliserte trekonstruksjoner har blitt realisert i samspillet mellom arkitekt og ingeniør, setter konferansen spesielt fokus på brannforebygging i store konstruksjoner i tre. Dr. ing. og professor II Nils E. Forsén i Multiconsult og AHO skal innlede omkring tema brannrisiko og brannsikkerhet, sammen med brannrådgivere fra Sweco som har hatt brannrådgivning med Valle Wood og Mjøstårnet.

Illustrasjon: Kaden + Lager

 SKAIO, HeilbronnKaden + Lager

Fremragende studentprosjekter i tre
Tradisjonen tro vil studenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) presentere fremragende studentprosjekter i tre.

Møt leverandørene
Under konferansen vil flere av de sentrale leverandørene til trearkitektur bidra i samtalene under konferansen (Se lenker til høyre på siden). – I tillegg vil produsentene stille ut sine nyeste produkter slik at både deltakere og studenter på AHO får mulighet til å gjøre seg bedre kjent med hva som finnes av produkter i markedet, sier Aasmund Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

Tid: Onsdag 14. november 2018.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Påmeldingen for 2018
Meld deg på her

Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Sparebank 1 SR: Finansparken blir et av de største næringsbygg i tre i Europa. Et samarbeid mellom Herman Blumer og Helen & Hard. Illustrasjon: Helen & Hard

Finansparken (Sparebank 1 SR) som blir et av de største næringsbygg i tre i Europa, er et samarbeid mellom Hermann Blumer og Helen & Hard.  Illustrasjon: Helen & Hard

L'Angolo Estate. Foto: Lever Architecture

L’Angolo Estate. Foto: Lever Architecture

Ute Groba ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Foto: AHO

Ute Groba ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Foto: AHO

Tid: Onsdag 14. november 2018.

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Påmeldingen for 2018
Meld deg på her

Studenter har gratis adgang til konferansen, men må melde seg på.

Bli oppdatert på Facebook og Twitter
Følg med på Facebook. Følg med på Twitter

Målgruppe
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de fire foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer som har deltatt. Les mer om den nasjonale konferansen for trearkitektur.

Om tidligere konferanser 
Den nasjonale konferansen for trearkitektur har vært arrangert tre ganger på rad, med utdeling av treprisen. Les mer om konferansene 2013, 2014, 2015 , 2016, 2017 ved å klikke på årstallene. Du kan også laste ned presentasjonene fra disse konferansene.

Ønsker du mer informasjon om konferansen:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjektleder for konferansen
Mobil: +47 488 93 172
E-post: knut@trearkitektur.no