Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013

Arrangørene av den nasjonale konferansen for trearkitektur inviterer til en ny  og spennenende konferanse om innovativ norsk trearkitektur.

NB! På grunn av stor interesse har vi byttet lokale til Gamle Raadhus (Teatermuseets søylesal), Nedre slottsgate 1, Oslo (kart)

Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen som er tverrfaglig skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg  til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.  «Treprisen» – en høyt aktet pris for fremragende arkitektur – blir delt ut under konferansen.

foto_knut_werner_alsen_Trearkitektur-2Arrangementskomitéen fra venstre: Michael Lommertz (NAL), Per Skogstad (Norsk Treteknisk Institutt), Egil Skavang (Arkitektbedriftene i Norge) og møteleder Ole Wiig (NSW). Aasmund Bunkholt (TreFokus) og Roar Flatland (Foreningen Norske Lauvtre) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

Utdeling av Treprisen 2013
Treprisen blir delt ut under konferansen. Treprisen er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut avTreFokus, tidligere Treopplysningsrådet. Les mer om Treprisen

MÅLGRUPPER
Arkitekter / Rådgivere / Entreprenører /  Eiendomsbransjen / Skognæringen / Myndighetene / Forskere / Lærere / Studenter

Last ned programmet:
Program den norske trearkitekturkonferansen 2013-enkel-sidig

Program 
Den norske trearkitekturkonferansen 2013

Sted (På grunn av stor interesse har vi byttet lokale):
Gamle Raadhus, Nedre slottsgate 1, Oslo (kart)

Dato
11. juni 2013

Arrangører
TrefokusArkitektbedriftene i Norge,  Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) og Foreningen Norske Lauvtrebruk (FNL)

Sponsor
Moelven Industrier ASA (www.moelven.no)
moelven_r

Viken Skog SA (www.viken.skog.no)
Viken Skog logo farger 30cm

Andre støttespillere
Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013 er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge

Sponsorlogo-kort-3