Program 2018

Tid: 14. november kl 08.50-16.15
Sted:  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Hovedtema: Samspill mellom arkitekt og ingeniør. Brannrisiko og brannsikkerhet for høye trekonstruksjoner.
Konferansen er støttet av Forskningsrådet

Disse møter du i utstillingen:
Moelven, Alvdal Skurlag, WoodConSuperwood, Splitkon, Rothoblaas, Massivtre, Sioox , Pretre og Bare Tre
08:00 Registrering og besøk i utstillingen
08.50 Konferansestart  
Velkommen og åpning
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Åpningshilsen 
Impulses and Excellence in Wooden Architecture
Sivilingeniør Hermann Blumer presenterer prosjekter fra Creation Holz (Sveits)
Arkitekt Reinhard Kropf presenterer Helen&Hards prosjekter
Dialog omkring samarbeidet mellom ingeniør Hermann Blumer og arkitektfirma Helen&Hard
11.00 Pause og besøk i utstillingen 
Arkitekt Markus Lager; Kaden + Lager Arkitekten (Berlin)
Arkitekt Thomas Robinson; Lever Architecture (USA)
Samtale med foredragsholdere og deltakere
 12.45 Lunch og besøk i utstillingen  
 13.30 Samtaler med industri og leverandører  
Dialog mellom med Splitkon, WoodCon og Alvdal Skurlag. Innledninger og respons fra industri og leverandører med utgangspunkt tidligere innlegg på dagen.
Brannrisiko og brannsikkerhet for høye trekonstruksjoner 
13.50 Innledning fra Dr. ing. og professor II Nils E. Forsén; Multiconsult og AHO
Eksempler på utfordringer med branntiltak med Valle Wood og Mjøstårnet. Av brannrådgiver Even Andersen;  Sweco
Dialog med deltakerne. Moelven deltar i samtalen.
14.45 Pause og besøk i utstillingen 
Fremragende studentprosjekter innen trearkitektur
 15.00 Prosjekter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  Prosjekter fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
Prosjekter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Prosjekter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU
Disse møter du i utstillingen:
Moelven, Alvdal Skurlag, WoodConSuperwood, Splitkon, Rothoblaas, Massivtre, Sioox , Pretre og Bare Tre
16.35 Oppsummering og besøk i utstillingen
Reklame