Helen & Hard fikk Treprisen 2013

foto_kunt_w_alsen_heleoghard_treprisen-2

Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013. Utdelingen skjedde i forbindelse med den første nasjonale Trearkitekturkonferansen i Norge som ble avholdt i Oslo 11. juni.
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- trenæringen i Norge ved TreFokus AS.

Prisvinnerne, arkitektene fra Helen & Hard Arkitekter i Stavanger, er seg tydelig bevisst at arkitekters arbeid har konsekvenser for mennesker og miljø i vid forstand. De behersker en bred palett i forhold til innovasjon og formgivning med tre som hovedmateriale. Etter juryens skjønn representerer Helen & Hard Arkitekter en viktig intellektuell kraft for utvikling av byggenæringen.

Om Treprisen
Treprisen ble i 1961 opprettet av Treopplysningsrådet, og forvaltes nå av TreFokus AS. Prisen deles ut i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale.
Les mer 

Den nasjonale konferansen for trearkitektur
Den nasjonale konferansen for trearkitektur er en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen som er tverrfaglig skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg  til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.
Tidspunkt for den nasjonale konferansen for trearkitektur i 2014 blir lansert seinere. Les mer på www.trearkitektur.no 

Treprisjuryen har bestått av:
Jan Olav Jensen (juryleder), Jensen og Skodvin
Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar
Magdalena Haggärde, 70N Arkitekter
Aasm. Bunkholt, TreFokus AS

Juryens uttalelse v/juryleder Jan Olav Jensen siv.ark. MNAL
Arkitektur er et fag med et innebygget spenningsforhold mellom arkitekt og byggherre, mellom fagideal og marked, mellom teori og praksis. Arkitekter kommer i nesten alle opp¬gaver i situasjoner der de må forhandle, strekke seg og inngå kompromisser. Derfor er og blir det spesielt krevende å bygge mye med høy kvalitet.

Prisvinnerne har maktet nettopp det, og det er en klar sammenheng mellom deres faglige mål og deres produksjon. De behersker et stort og utpreget eksperimentelt arkitektonisk voka¬bular. Deres arbeider spenner svært vidt i ska¬la og program. De har en empatisk, leken og udogmatisk tilnærming til oppgavene. De viser inngående kjennskap til materialenes egenska¬per og til produksjonsprosessenes muligheter i vid forstand. De evner å kombinere tilsyn¬elatende uforenelige parametere i elegante og overraskende arkitektoniske systemer som ser ut til å gjøre prosjektene mer levedyktige og realiserbare.

Deres praksis preges slik sett av det man kan kalle en klassisk arkitektonisk in¬telligens; evnen til å finne sammenfattende og forenklende arkitektoniske grep midt i et uover¬siktlig mylder av motstridende krav. Men deres praksis er ikke bare intelligent, den representerer også et korrektiv til byggeindustriens konvens¬joner og markedsmakt. Flere av deres prosjekter har hatt store ringvirkninger i byggebransjen. I tradisjonen til sine beste kolleger fra historien drives de av en tydelig faglig oppdagertrang der hver oppgave er ny og krever nye svar. Slik definerer de samtidig yttergrensene for det som synes mulig å realisere i dag. Dette er en måte å drive en praksis på som krever langt mer enn kunnskap, den krever også mot og ryggrad. I en trygghetssøkende bransje bidrar prisvinnerne på denne måten til en nødvendig faglig fornyelse.

Fra en rik produksjon har juryen valgt å frem¬heve noen prosjekter der tre er et hovedmate¬riale:

  • I biblioteket i Vennesla reintroduseres et integrert innredningsprinsipp, et slags moderne gesamtkuntswerk, noe man sjelden ser i dagens arkitektur. Prinsippet viser hvilket arkitektonisk potensial som ligger i å se et prosjekt helhetlig. En helt ordinær oppgave har blitt et høyst over¬raskende og karakterfullt bygg.
  • I Prekestolen fjellstue har et hverdagslig utgangspunkt, en kafé for turister, blitt et indus¬triendrende prosjekt.
  • I prosjektet I-park, redefineres et inngang¬sparti til et minneverdig virtuost og klangrikt ge¬ometrisk utsagn.

Prisvinnerne, arkitektene fra Helen & Hard Arkitekter i Stavanger, er seg tydelig bevisst at arkitekters arbeid har konsekvenser for mennesker og miljø i vid forstand. Etter juryens skjønn representerer Helen & Hard Arkitekter en viktig intellektuell kraft i byggenæringen.

Takk til våre støttespillere
Norges forskningsrådLandbruks- og matdepartementet, Innovasjon NorgeMoelven og Viken Skog