Nyttige linker

Norske arkitekters landsforbunds Prosjektdatabase
Norske arkitekters landsforbunds (NAL) prosjektdatabase publisererer forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling på nett. Databasen leverer i dag innhold til mange nettsteder deriblant Enova, Husbanken, FutureBuilt og Framtidens byer i tillegg til NALs egne sider for utvalgt arkitektur. Les mer

Prosjektdatabase hos TreFokus 
TreFokus har samlet gode eksempler på bygg i ulike kategorier. Felles er at de har brukt tre som byggemateriale. Les mer

Kunnskapsbank fra Treteknisk
Les mer

Arkitektnytt
Arkitektnytt er et redaksjonelt uavhengig fagblad med fokus på aktuelle tema fra arkitekturbransjen. Les mer 

Architectural Review
The Architectural Review er et månedlig arkitekturtidsskrift, etablert i London i 1896. Les mer 

Om Arkitektur
Om Arkitektur er informative tekster skrevet av seniorkurator og forfatter Ulf Grønvold ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Les mer

Arkitekturhistorie.no
Arkitekturhistorie.no ble etablert i januar 1999. Det er Oslos arkitekturhistorie som danner nettstedets fundament, men her finnes omfattende presentasjoner av arkitektur fra andre steder i Norge, og også fra enkelte steder i utlandet, som Stockholm, Brussel og Bordeaux. Omkring 120 norske arkitekter er presentert gjennom biografier og utvalgte arbeider – i tillegg finnes en rekke biografier om utenlandske arkitekter. Les mer

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard
Arkitekturguiden inneholder informasjon om byggverk og landskapsarbeider i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. Det er arkitektur som er skapt fra middelalderen og fram til vår tid – men kun det som står i landskapet i dag. Les mer

Fortellinger om kyst-Norge
Fortellinger om kyst-Norge er en hefteserie som publiseres frem mot grunnlovsjubileet i 2014. Målet med Fortellinger om kyst-Norge er, gjennom utvalgte nasjonale rammefortellinger, å synliggjøre det kulturhistoriske bakteppet for nasjonsbyggingen. Sentrale temaer er fiskerier og havbruk, sjøfart, kystforvaltning og maritim infrastruktur, samt andre næringer i kystsonen. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturhistorie og kulturminner. Les mer om prosjektet

Innovasjon Norge
Tilskudd til innovativ bruk av tre
SKOG22 

Forskningsrådet
Innovasjonsprosjekt i næringslivet
Programmet BIONÆR

Advertisements