Statssekretær Tvinnereim åpnet 2013-konferansen

Anne Beathe Tvinnereim. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén

Anne Beathe Tvinnereim. Foto Knut Werner Lindeberg Alsén


Statssekretær Anne Beathe Tvinnereim  (Sp)i Kommunal- og regionaldepartementet åpnet den første nasjonale konferansen for trearkitektur som ble avholdt i Oslo 11. juni. Hun la i sin innledning vekt på at veien til en mer bærekraftig og miljøeffektiv byggenæring blant annet går gjennom økt bruk av tre.

Tvinnereim pekte på at det har vært en betydelig produktutvikling og at bruken av tre i større byggeprosjekter har økt, men at det fortsatt er behov for utvikling på mange områder. Skogen er en ressurs som bør utnyttes i større grad og god trearkitektur og økt interesse for bruk av tre vil bidra i denne sammenheng, Myndighetene har fokus på dette gjennom sin politikk på flere områder, blant annet i arkitektur- og bygningspolitikken. Tvinnereim avsluttet sin innledning med å peke på at denne type arenaer er viktige for å synliggjøre trearkitekturen og for å etablere grunnlag for nye relasjoner.

Bred deltakelse
Det var bred deltagelse på konferansen fra hele byggenæringen og de aktuelle kompetansemiljøene. Foredragsholderne, totalt hele 17 stykker, viste med stor tydelighet hvordan og hvorfor trearkitektur har hatt en slik positiv utvikling de seneste årene.

foto_knut_w_alsen_trekonf-4
Foredragsholdere på Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2013. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Treprisen ble delt ut på Trearkitekturkonferansen
Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013 og utdelingen skjedde i forbindelse trearkitekturkonferansen. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- trenæringen i Norge ved TreFokus AS. Les mer om Treprisen 2013 

Målsetting med konferansen
Den nasjonale konferansen for trearkitektur skal utvikles til en møteplass for alle som er opptatt av innovativ norsk trearkitektur. Konferansen som er tverrfaglig skal synliggjøre trendene innen den norske særegne trearkitekturen og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur. Aktuelle målgrupper er alle som er tilknyttet realisering av byggeprosjekter – arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndverkere, byggherrer, leverandører og kompetansemiljøer.

Arrangører og medspillere
Arkitektbedriftene i Norge og TreFokus har tatt initiativet til at det etableres en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende trearkitektur. Konferansen ble i år gjennomført i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk. Konferansen ble i år støttet økonomisk av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge samt Moelven Industrier og Viken Skog.
Les mer om konferansen