Den 2. Nasjonale konferansen for trearkitektur

Agrarausbildungszentrum Fink Thurnher Architekten

Agrarausbildungszentrum – Fink Thurnher Architekten

I år setter konferansen et spesielt fokus på trearkitektur og skolebygg, og vil presentere det beste som er bygget i Europa. Vi har invitert den engelske arkitekten Lee Bennett fra Sheppard Robsonson og arkitekt Markus Thurnher fra Østerrike, som begge skal vise oss fremragende skolebygg i tre. I tillegg er 3 norske toneangivende arkitektkontorer invitert til å presentere hvert sitt skolebygg. Longva Arkitekter skal ta oss med til Nord-Østerdal videregående skole, Asplan Viak Arkitektur viser oss Søreide skole i Bergen og Ola Roald Arkitekter presenterer Ulsmåg skole i Bergen. Alle disse prosjektene viser at norsk trearkitektur er i verdenstoppen, også innen industrialisert byggeri.

Norsk Treteknisk Institutt vil følge opp problemstillinger knyttet til større bygg i tre og setter fokus på byggesystemer i tre for offentlige bygg, med vekt på økonomiske og rasjonelle trekonstruksjonsløsninger for barnehager, skoler og svømmehaller. Norske arkitekters landsforbund (NAL) tar opp bruk av tre i by og gir oss samtidig en status og resultater så langt fra prosjektet «Tre og by».

Vi har utfordret de to prisbelønte arkitektkontorene  Helen & Hard og Jensen & Skodvin på hvordan innovativ trebruk kan benyttes i «hverdagsarkitekturen» og på hvilken måte det er mulig å bygge fremragende trearkitektur ved hjelp av industrialiserte byggevarer i tre. Begge bedriftene har fått den prestisjetunge norske treprisen, og har skaffet seg mye erfaring fra trebyggerier.

Statsbygg er invitert til konferansen for å snakke om trebruk i egne byggeprosjekter, og hvilke muligheter og utfordringer Staten ser fra sitt utbyggerperspektiv. Daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus vil utfordre konferansen på hvilken plass skog- og trenæringens skal ha fremtidig norsk trearkitektur?

Det har blitt en økt bevissthet omkring hvordan arkitektur griper direkte inn i og kan benyttes som et sentralt virkemiddel i utvikling av norsk reiseliv. I den forbindelse har vi invitert hotelleier og gründer Knut Slinning til konferansen for å fortelle oss hvordan han opplever at innovativ trearkitektur for han har vært en viktig drivkraft i utviklingen av en etterhvert svært berømt norsk reiselivsbedrift, Juvet landskapshotell.

Utdanning er sentral for utviklingen av fremtidig fremragende trearkitektur og bruk av tre i bygg. I den forbindelse har vi invitert NTNU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for å gi oss innblikk i skolen som bygg og læringsarena og forskning og utvikling på nye muligheter for urban trearkitektur.

Konferansens leder er arkitekt Ole Wiig, daglig og faglig leder av Narud Stokke Wiig.

Reklamer